Bože můj Pane

Bože můj Pane, Ty dobře to víš,
že nejsem bez viny, nosím svůj kříž.
Bože můj Pane, Ty co všechno znáš,
když s Tebou jsem v obětí všechno jde snáz.

Kdybych Tě zklamal
a do bahna spad´,
prosím Tě Pane
pomoz mi vstát.
Ukaž mně směr
kudy mám jít,
Ty jsi mé světlo,
Ty jsi můj štít.

Bože můj Pane, Ty dobře to víš,
že nejsem bez viny, nosím svůj kříž.
Bože můj Pane, Ty co všechno znáš,
když s Tebou jsem v obětí všechno jde snáz.

Až budu tápat,
na pravdu se ptát,
dej mi ji poznat,
ať nedám se zmást.
Prosím Tě Pane,
na cestu mi sviť,
Ty jsi můj maják
i záchranná síť.