návrat

Zase se vracím po letech domů,
připrav mi koupel pěnivou.
Chci smýt tu špínu, která mě dusí,
duši vyměnit za jinou.

Pozdravuj známý, co budou k mání,
řekni, že domů přijíždím,
abych se změnil, moudrost zdědil,
začal žít tempem hlemýždím.

Domů se teď vrací
marnotratný syn,
snad mě přijmeš, otče můj.
Roky jsem se toulal,
životem proplouval,
teď chci vidět rodný dům.

Prošel jsem napříč pouště i stepi.
zlézal skály, řeky přebrodil,
teď jsem zakop´ o kus rodný hroudy
a jako bych se narodil.

Složil jsem křídla, pochoval plány,
prolomil svoje zajetí,
chci být zas doma se svojí holkou
a usnout v jejím objetí.